Chương 15: Quá khứ của Vân Anh (Hết phần 1)

Hầu Gái Tham Vọng Joy Nawin 722 từ 00:14 19/02/2023

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Lời tác giả: các bạn hãy cân nhắc độ tuổi để đọc tiếp, vì từ chương 16 đến chương 28 sẽ chỉ tâm trung vào Gia tộc họ Trần - xoay quanh nam9 Diệp Tang Vũ, và đây là phần boylove có yếu tố 18+ đã được đề cập đến ở phần giới thiệu của truyện. Không đọc có thể bỏ qua và tiếp tục phần của Hằng Tinh từ chương 29. Xin cảm ơn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hầu Gái Tham Vọng

Số ký tự: 0