Hào Môn Chiến Oan Gia (4S)

Cảnh báo: truyện 4S: Sắc - Sủng - Sạch Sau. (Sạch Sau nghĩa là sau khi ngủ với nhau rồi nam và nữ chính mới sạch thân)

Đây là truyện sắc 18+, ai dị ứng không nên tò mò, không tốt cho sức khoẻ tim mạch. Cảm ơn! 


Giới thiệu: 

Thương trường: 

- Diệp tổng, dự án này cô đừng hòng cướp. Tôi sẽ cho cô biết tay. 

- Đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi, tôi tiếp anh. Ai sợ ai...


Trên giường: 

- Diệp Oanh... Oanh Oanh à... Oan gia nên cởi không nên mặc. 

- Cút! 


Nhận xét về Hào Môn Chiến Oan Gia (4S)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ