Hạnh Phúc Ngoài Tầm Tay

"Không biết đến khi nào cuộc thảm khốc này mới thật sự kết thúc?"


"Có lẽ tình yêu của em giành cho anh đã cạn rồi..."

Nhận xét về Hạnh Phúc Ngoài Tầm Tay

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ