Hận Em Yêu Em
Một người hận em, luôn khiến em chìm trong đau đớn tuyệt vọng. Một người yêu em, luôn tìm cách để em được tự do vui vẻ. Đến cuối cùng thì, anh sẽ vẫn yêu em, Hiểu Huyên của anh.

Nhận xét về Hận Em Yêu Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ