Chương 25: "Đã gửi."

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

nghe hơi matday nhưng mà hễ cứ viết đến mấy đoạn tâm tình thiếu niên rạo rực là tôi lại thấy mắc cừi ý mấy bạn. =)))))))))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hai Tiếng "Thanh Xuân"

Số ký tự: 0