Hai Cánh Cửa

Hai dòng vận mệnh, hai sinh mạng, loài người, lũ quỷ, tất thảy rồi sẽ trở về với Mộng Giới, liệu sẽ có kẻ cố gắng đi ngược lại quy luật, hay sẽ tiếp tục buông xuôi và để dòng vận mệnh quyết định số phận? Hãy để những kẻ được chọn trả lời câu hỏi ấy...

Nhận xét về Hai Cánh Cửa

Số ký tự: 0