Hà Nhất Và Tôi

Tình yêu của tôi và Hà Nhất mặc dù gắn liền hai năm nhưng hai năm qua hóa ra kẻ ngốc là tôi sao?


Nhận xét về Hà Nhất Và Tôi

Số ký tự: 0