Chương 32: Căn cứ bỏ hoang

Tác phẩm đang dự thi #158

Đọc chương này bằng 30

Đọc chương này bằng 30

Nhật quỹ: một công cụ đo thời gian thời cổ đại, từ thế kỷ thứ 7 TCN thì Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Tuyết Tây Tạng

Số ký tự: 0