Gió Thổi Ngược Chiều

Thanh xuân của Vương Nhất Bác là gặp gỡ và cùng đồng hành với Tiêu Chiến, là định mệnh của cậu; nhưng lại ở sai vị trí của nhau. Tiêu Chiến lại dành tình cảm của mình cho thanh mai của Vương Nhất Bác. Có phải trong mọi việc, đủ cố gắng đều thành công? Liệu rồi đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu?

Nhận xét về Gió Thổi Ngược Chiều

Số ký tự: 0