Giao Linh

Đã chết nhưng lại không chết.

Hai linh hồn trong một cơ thể, hai luồng ký ức song song chi phối cơ thể ấy. 

Những chuyện cứ ngỡ không có thật lại liên tiếp xảy ra, cô cho rằng trên đời này chỉ có mình cô là "kỳ lạ" như thế, nhưng không, vẫn còn rất nhiều người khác cũng giống cô.

Cô sẽ phải đối diện với những chuyện "kỳ lạ" này như thế nào, chờ đợi cô ở phía sau là điều gì?

Cùng vén màn bí mật để tìm hiểu xem vì đâu mà lại có thể có nhiều người "kỳ lạ" như thế nhé.

Nhận xét về Giao Linh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ