Giang Sơn Cẩm Tú

Văn án:

Giữa chốn phồn hoa ấy, hắn cứ ngỡ đã làm lạc mất nàng, nhưng may mắn số phận không tàn nhẫn đến mức ấy. Mất đi lại tìm về được, đã phá hủy nay lại tái sinh.

Nhận xét về Giang Sơn Cẩm Tú

Số ký tự: 0