Chương 47: [H+] "Ba lần nói dối, làm thêm ba lần."

Đọc chương này bằng 30

Đọc chương này bằng 30

Chương này có hơi hướng SM, cân nhắc kỹ khi đọc
theo dõi và đề cử cho mình nha ♥

Nhận xét về Giam Cầm: Điên Cuồng Chiếm Hữu

Số ký tự: 0