Chương 44: [H nhẹ] Em nói là việc của em, tôi làm gì là việc của tôi.

Mở khóa truyện Giam Cầm: Điên Cuồng Chiếm Hữu bằng 3,870

Rẻ hơn 10% so với mở khóa từng chương

Đọc chương này bằng 25

Đọc chương này bằng 25

ngang ngược chúa =)))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giam Cầm: Điên Cuồng Chiếm Hữu

Số ký tự: 0