Giấc Mộng Thế Gian

Một tiểu thư cao sang quyền quý, nàng sẽ chọn gia đình môn đăng hộ đối hay chọn một chàng trai nghèo?

Rồi cuối cùng nàng có được hạnh phúc?

Chàng trai ấy coi nàng như cả sinh mạng. Cuối cùng họ có được bên nhau.....

Nhận xét về Giấc Mộng Thế Gian

Số ký tự: 0