Giả Ngốc

Triệu Thanh bị em gái hại đưa vào viện tâm thần. Ở trong đây 3 năm, cô không còn trông mong gì gia đình nuôi mình nữa. Nghĩ ngợi sống qua ngày cũng tốt, không cần phải đối mặt với mấy người giả nhân giả nghĩa, cũng không lo cơm áo gạo tiền.

Một hôm trong viện tâm thần xuất hiện một bệnh nhân quậy phá điên cuồng, người nào cũng ngán, lại chạy tới chỗ cô đòi đi chơi với hắn. Nể tình hắn cùng tên với cô, đồng ý đi chơi một lần. Sau đó không những mặt dày ở lại ngủ ké phòng cô, còn mày dạn chiếm luôn cái giường.

Lý Thanh vì nhiệm vụ mới vào viện tâm thần ở, không những lúc về bắt được tội phạm còn tiện tay vớ được cô vợ nhỏ.

Hai người vờn qua giỡn lại, rốt cuộc đi tới đâu đây?

Nam cảnh sát nằm vùng giả bệnh nhân tâm thần mặt dày tự luyến giả nai × Nữ bệnh nhân giả ngốc chực chờ lột mặt nạ con nai.


Nhận xét về Giả Ngốc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ