Gặp Nhau Khi Hạ Tới

Chúng ta gặp nhau vào mùa thu năm 18 tuổi, năm đó ta vẫn là những cô cậu học trò vừa mới bước qua cánh cổng cấp ba. Cứ hồn nhiên vui cười mà sống, tự do mà theo đuổi ước mơ!


Chúng ta chia tay nhau vào mùa hạ của năm 22 tuổi, lúc rời đi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nhưng vẫn chẳng thể bước tiếp cùng nhau.

Phải chăng duyên số đã bỏ rơi chúng mình?

Nhận xét về Gặp Nhau Khi Hạ Tới

Số ký tự: 0