Gặp Gỡ

Bất cứ cuộc gặp gỡ nào trên đời đều bắt nguồn từ duyên phận.

Bất cứ duyên phận nào cũng đều do gặp gỡ mà tạo thành.


Nhận xét về Gặp Gỡ

Số ký tự: 0