Game (Trò Chơi)

Bất kì trò chơi nào, chỉ cần chúng có luật và thử thách thì chúng rồi sẽ bị một ai đó chinh phục, không có ngoại lệ. Thế nhưng vẫn có những kẻ cho rằng trò chơi mà chúng bày ra chắc chắn chẳng ai có thể chinh phục được, chúng tự mãn vào công nghệ và sự phức tạp trong các quy trình đặt ra, chúng thách thức mọi giới hạn và vượt trên các giới hạn, chúng đã thử nghiệm và thành công ở nhiều nơi và chúng tuyên bố rằng trò chơi của chúng là trò chơi của thần. Tôi gọi những kẻ đó là Bọ Máy, bởi chúng đã dùng công nghệ trong trò chơi để cướp đoạt sinh mệnh của các sinh vật ở các hành tinh mà chúng tới, sử dụng sức mạnh từ những sinh mệnh ấy để nuôi dưỡng chính chúng và dậu duệ của chúng, những con Bọ Máy ăn bám vào sự sống và tiêu diệt sự sống.

Vậy Bọ Máy là gì?

Trò chơi của bọn chúng rốt cuộc ra sao?

Làm thế nào có thể chinh phục trò chơi của Thần?

Hãy theo dõi Game và cùng tìm ra câu trả lời nhé!

Nhận xét về Game (Trò Chơi)

Số ký tự: 0