Chương 81: Lời cầu xin của Đình Quân

Gà Trống Nuôi Con Kha Nguyên 2971 từ 05:29 23/11/2022
Tác phẩm đang dự thi #27

Bạn cần 1,220 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 854

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gà Trống Nuôi Con

Số ký tự: 0