Chương 30: Lời tỏ tình dễ thương

Gà Trống Nuôi Con Kha Nguyên 2983 từ 01:03 12/09/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 1,220 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 854

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Truyện sử dụng lời bài hát "Lời tỏ tình dễ thương" của ca sĩ Ngọc Sơn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gà Trống Nuôi Con

Số ký tự: 0