Chương 24: Bắt cóc phụ nữ

Gà Trống Nuôi Con Kha Nguyên 2994 từ 00:08 09/09/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 1,220 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 854

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gà Trống Nuôi Con

Số ký tự: 0