[Fanfic/ Vkook] Phanh Gấp
Intro 1: "Cậu có muốn hôn không?"
Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. 
Mẹ đỡ chân: PSOM 
Nhân vật chính:  Kim Taehyung và Jeon Jungkook 
Phối hợp diễn: Gia đình hai bên Kim Jeon Christian ChimChim Hopebari Porrrnesian Parrrapio Worldwide handsome Jjang jjang man boong boong
Ngày bắt đầu: 03/07/2021
Trân trọng sáng tạo cá nhân, yêu mến công sức bỏ ra, ý thức làm người tử tế, còn nếu không được thì xin hãy tử vong. 

Nhận xét về [Fanfic/ Vkook] Phanh Gấp

Số ký tự: 0