Error

| Thế giới dị năng |

Năm 9862, con người phát triển vượt bật, nhiều công nghệ trên cả tiên tiến được tạo ra. Trò chơi trải nghiệm chân thật được sản xuất. Và thời gian một năm trong trò chơi chưa tới 2 phút của hiện tại.

Một trong số game đứng trong top hot vừa được phát hành đó là "ERROR".

Tôi, người trải nghiệm trò chơi, và tôi chính là người đã tạo ra thế giới dị năng. Một thế giới chiến tranh.

Ba vùng đất tạo thành tam giác là trung tâm thế giới dị năng. Vùng Đất Xanh, Thành Phố Cổ và Vực Đen. Thuộc quyền sở hữu của ba tổ chức là Unified (Thống Nhất), Neutral (Trung Lập), Power (Thế Lực).

Xung quanh bao trùm bởi một vùng biển lớn được gọi là Vùng Đáy Biển, phía dưới nó chứa rất nhiều sinh vật lạ. Một vùng đất bí ẩn cách tam giác bởi biển sâu đó là Lục Địa Chết, một nơi bí ẩn mà cả Power hay Unified chưa từng khám phá và không thể khám phá.

Ở đây không chỉ có "Thống Nhất" và "Thế Lực" đánh nhau giành quyền cai quản thế giới mà còn có nhiều nhân vật trong tối chưa xuất hiện, quái vật, thợ săn,... Một thế giới nguy hiểm đang chờ đợi. 

Các nhóm nhân vật:

- Power: David Frederick, Anne Flaunt,  Ryder Barlin, Clara Evans Narcissus, Ashley Vincent Aubrey.

- Unified: Ires Michael Whiter, Leonhard Alexander Edwards, Maria Alexander Edwards, Jenna Thompson, Grainne Evans.

- Neutral: Daniel Maverk, Emmi Servent, Tom Otis, Marie Lambert, Haniel Marchies, Genevieve Leighton. 

- Nữ thần Pinos đứng đầu Power (quá khứ). 

- Chiến thần Segas đứng đầu Unified (quá khứ).

- Thống lĩnh Neutral, ngài O (hiện tại).

Nhận xét về Error

Số ký tự: 0