Em Mới Là Thiên Thần Của Anh

Thể loại: Ngược, HE.

Tác giả: Lu LuCô vì anh mà làm một nhân viên nhỏ bé không có tương lai.

Cô vì anh mà bất chấp sự phản đối của gia đình.

Cô cũng vì anh mà trao đi thứ quý giá nhất cuộc đời của một người con gái.

Cũng vì anh... Mà cô hiến đi đôi mắt sáng của mình.


Hai năm qua, anh còn nhớ đến người con gái này không? Cô đã trở nên mù lòa rồi, là mù lòa vì anh.

Nhận xét về Em Mới Là Thiên Thần Của Anh

Số ký tự: 0