Em là nữ quỷ!

Đào thị chết rồi. Phải mất rất lâu nàng mới thoát khỏi nơi phong ấn, tìm đường trở về quê hương. Nhưng người đã mất, cảnh cũng chẳng còn. Trăm năm qua đi, thời thế thế thời, trước mắt nàng đã chẳng còn bóng hình ngày xưa. 


Nàng lang thang trên nhân gian, từ hồn ma biến thành một nữ quỷ, rồi tự biến ra một không gian cho mình trốn về. Nàng đã hết hy vọng đầu thai chuyển kiếp. Cho đến khi có một tên thần xông vào không gian của nàng, nói chỉ cần nàng nhập xác vào người vừa chết và thực hiện nguyện vọng cho họ sẽ giúp nàng đầu thai. 


Và cuộc hành trình của nữ quỷ bắt đầu!


Lời tác giả: Thật ra đây là một câu chuyện hài nhảm. Mọi người không cần quá nghiêm túc, đọc giải trí là được. 


Nhận xét về Em là nữ quỷ!

Số ký tự: 0