Em Là Của Chính Tôi
Vương Dịch Phong - 1 người đàn ông có gia thế hiển hách, sống ở đời mà một ngón tay cũng chưa dám động vào nước, dẫm đạp lên nhung lụa mà sống,từ bé đã không biết thua kém ai. Vào một ngày nọ, bà mẹ mama của anh và mẹ của Khả Ngân đã cố tình sắp xếp một buổi xem mắt cho anh và cô gái Khả Ngân. Vì trong lòng anh đã có một người con gái khác, nhưng với ý nguyện của mama nên anh vẫn phải đi xem mắt cho bằng được.
Sau một thời gian chung sống với anh, cô cũng đã nhận ra được phần tình cảm của mình dành cho Vương Dịch Phong.
Lúc đầu, Khả Ngân vốn là muốn lấy anh cũng chỉ vì tiền, biết được chuyện anh có người khác, Khả Ngân sẽ làm thế nào? Yên lặng làm ngơ? Hay sẽ chiến đấu với cô gái kia để dành lấy Vương Dịch Phong, bảo vệ tình yêu của mình?

Nhận xét về Em Là Của Chính Tôi

Số ký tự: 0