Chương 152: Trứng

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 1,525 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 1,068

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Chú thích:
(*) Bug: Lỗi kỹ thật, thiếu sót về kỹ thuật. Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. (Theo soha.vn)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Đến Từ Trái Đất

Số ký tự: 0