Chương 134: Xin hãy thả em ra...

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 1,525 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 1,068

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Viết chương này đau não quá, 6 tiếng đồng hồ, xóa rồi viết, viết lại xóa, đến hiện tại mới xem như hài lòng. ^^
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Đến Từ Trái Đất

Số ký tự: 0