Em Chỉ Là Người Đến Sau
Liên hôn gia tộc với mục đích thương mại, nhưng Uyển Nhi lại yêu vị hôn phu của mình từ lúc còn đi học. 
Được kết hôn với người mình yêu, đâu ai không muốn. Nhưng, anh- Hoàng Minh đã có người yêu.
Trở thành người chen giữa hạnh phúc của người khác, là một người đến sau, là người không được hạnh phúc sẽ như thế nào. 
Cùng theo dõi nhé! 
Thể loại: Ngược, hôn nhân thương mại, yêu đơn phương, SE.

Nhận xét về Em Chỉ Là Người Đến Sau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ