Dưỡng Miêu Ký Sự

Một con mèo trắng háo sắc ham ăn biếng làm, ước mơ tiền bạc đầy túi, đi khắp thế gian ăn no mỹ vị, ngắm no mỹ sắc.

Một vị Tu la lắm tiền nhiều của, mặt đẹp như họa, nghe nói hung hiểm tàn ác, chẳng việc xấu gì chưa qua tay, nghe nói tính tình lạnh như nước đá, một vạn xuân xanh vẫn giữ nguyên tấm thân ngọc ngà.

***

Mèo trắng: "Thương đại gia, nghe nói ngài tuyển người giúp tiêu tiền?"

Tu la: "Không tuyển!"

Mèo trắng: "Có tuyển!"

Tu la: "À... thế thì tuyển vậy..."

Mèo trắng: "Trùng hợp quá, ta đây đang thiếu việc làm! Ngài xem ta có phù hợp không?"

***

Giống như nhan đề: "Dưỡng Miêu Ký Sự" ("Con mèo trèo đầu Ma Vương") là mấy dòng ghi chép về quá trình lão ma vương nuôi lớn một con mèo trắng, cũng như quá trình mèo trắng trưởng thành dưới bàn tay và tiền bạc của lão ma vương.

Nhận xét về Dưỡng Miêu Ký Sự

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ