Dương Cầm Và Blouse - Cả Thanh Xuân Mang Tên Thẩm Dực

Thế giới này  thật sự rất bất công.

Ánh sáng của cô ấy có sự xuất hiện của anh.

Nhưng...

Ánh sáng của anh lại không có sự xuất hiện của cô.

Năm ấy, cô giành giải thưởng Nghệ sĩ Dương cầm xuất sắc nhất, anh về nước, lặng lẽ theo dõi cô.

Một năm không xa, anh trở thành Nhà khoa học có cống hiến xuất sắc  nhất trong lĩnh vực Y học, cô lại không còn trên thế giới này nữa.

Nam Diên mất năm 25 tuổi, 12 năm thanh xuân của cô cũng chỉ mang tên Thẩm Dực.

Nhận xét về Dương Cầm Và Blouse - Cả Thanh Xuân Mang Tên Thẩm Dực

Số ký tự: 0