Dưới Một Mái Nhà

Tình anh em đầy cảm động của hai con người không máu mủ, ruột thịt. Hai con người có số phận không may mắn cùng nương tựa, yêu thương nhau dưới một mái nhà. Hai con người tuy có số phận không may mắn nhưng ông trời đã ban cho họ những tài năng bẩm sinh, một thần đồng máy tính và. một năng khiếu âm nhạc tuyệt vời.

Nhận xét về Dưới Một Mái Nhà

Số ký tự: 0