Đừng vì anh mà khóc
#GAYBEARS
MỌI TƯƠNG TƯ ĐỀU HOÀN TOÀN LÀ NHÂN DUYÊN.
Dựa trên một câu chuyện có thật của bản thân đã trải qua.
Đến mãi sau này thì điều anh luyến tiếc nhất vẫn là chẳng thể có được em bên mình. Cảm ơn em...
Tác giả: Phan Lei Lei

Nhận xét về Đừng vì anh mà khóc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ