Dụng Tâm
Thọ cùng nhật nguyệt, ngày cũng như đêm, được mất vui buồn của chúng sinh nhân thế tựa như nước chảy mây trôi, kiếp người ngắn ngủi đã qua, duyên nợ cũng nên chấm dứt. Đá nhân duyên từ thuở hồng hoang, viết tên bao mối cảm tình nam nữ, tuyệt nhiên không có tên chúng ta… Ai oán bi thương, ăn cơm mới nhắc chuyện cũ, người không tự thấy chệch choạng?Lần đầu viết thể loại này nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý chỉnh sửa giúp mình với nha! Yêu thương!

Nhận xét về Dụng Tâm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ