Đừng Lo, Anh Không Phải Người Xấu

Lần đầu gặp em, tôi đã muốn phạm tội, muốn lên giường với em. 

Khi biết em là con gái đại gia nhất nhì đất Hà Thành, tôi đã muốn chia tay người yêu hiện tại để đến với em. 

Có được em, tôi sẽ có tất cả, tiền tài, danh vọng, địa vị. Nhưng ông già của em lẫn năm thằng anh trai của em thì thật khó xử lí...

Nhận xét về Đừng Lo, Anh Không Phải Người Xấu

Số ký tự: 0