Đứa Con Của Thế Giới-Innira

Thế giới Harinesa được hình thành. Các Tinh Linh chính là người cai quản nơi đây. 11 vị Tinh Linh tương ứng với 11 nguyên tố trời đất. Nhưng đặt biệt Băng Tinh Linh Innira được kẻ đứng đầu ban tên, người mà quyền hạn trên cả Thiên Đạo tại đa giới Silesnoyo. Innira là một Tinh Linh Băng nhưng trái tim rất ám áp và hòa đồng. Hãy đón xem những biến đổi của vùng đất Harinesa này cùng với vị Băng Tinh Linh-Innira nhé!!!

Nhận xét về Đứa Con Của Thế Giới-Innira

Số ký tự: 0