Dư Sinh Cố Ái

Rõ ràng từng thích nhau đến vậy, thế mà bây giờ một người sắp chết, một người đi lấy vợ.


Thật chua xót...

Nhận xét về Dư Sinh Cố Ái

Số ký tự: 0