Du Ngoạn Mạt Thế: Ông Xã Tự Kỷ Tới Mau

Nếu được trọng sinh trước mạt thế một năm, bạn sẽ làm gì?

Để sinh tồn được trong mạt thế không phải chỉ cần biết đánh tang thi, lòng người trong mạt thế mới là thứ thực sự đáng sợ.

Khương Yên cảm thấy thật sự mệt mỏi. Sống lại, mục tiêu của Khương Yên là sống thật lâu và không thể để người khác bắt nạt.

Khương Yên lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đời mình.

Không ngờ…

Lưu ý: Chuyện có một số yếu tố hơi kinh dị: tang thi. 


Nhận xét về Du Ngoạn Mạt Thế: Ông Xã Tự Kỷ Tới Mau

Số ký tự: 0