Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
"Một bộ xương di động như em sao? Tôi còn chưa muốn bị mớ dao găm em dắt đầy người kia làm cho chết không hay."
Thiên Quốc mỉm cười nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Trang. Ánh nắng sau ô cửa sổ hắt lên mớ tóc lòa xòa nhìn thật tùy ý. 
Trang cúi xuống nhìn cơ thể gầy gò của mình, chẳng hiểu anh chê cô toàn xương lại muốn đòi nợ kiểu gì?

Nhận xét về Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ