Du Hành Tinh Đồ

Ma quỷ đánh nhau, phàm nhân tai ương!

Khúc Yển chính là viên trứng xui xẻo bi thôi đó, tao ngộ hai quỷ đánh nhau, đứt cáp thang máy chết oan chết uổng.

May mắn đụng tới một hệ thống mang nàng trọng sinh đến tương lai, chưa kịp mừng rỡ đã phải đối mặt với những rắc rối bủa vây.

Đón xem Khúc Yển sẽ giải quyết các mối quan hệ và mớ hỗn độn này như thế nào nhé.

Nhận xét về Du Hành Tinh Đồ

Số ký tự: 0