Dự Án Zombie - The Monster Plague
Ân cùng với nhóm bạn đi cắm trại tại Nhật Bản, vô tình mở một căn hầm của Phát Xít Nhật từ thế chiến thứ 2 để lại, bên trong căn hầm là cơ sở nghiên cứu 1 loại thuốc kỳ lạ, họ bước vào mà không ngờ rằng một tai họa sắp ập xuống..
Nếu được ban cho một sức mạnh.. trong thế giới này.. bạn sẽ làm gì?
Đau khổ, chết chóc, sự cuồng loạn và phản bội của con người...Tất cả đều đang diễn ra ở đây, vào lúc này...

Nhận xét về Dự Án Zombie - The Monster Plague

Số ký tự: 0