Đông Nổi Gió, Tây Lặng Gió

Trên thế giới này, mối quan hệ giữa người với người thật sự vô cùng đa dạng. Gặp gỡ nhau cũng thế, quen biết nhau cũng vậy, đều là do duyên phận sắp đặt, ông trời đưa đẩy.


Trong hàng ngàn mối quan hệ, Ninh và gã có mối quan hệ kỳ quặc nhất…

 Trong hàng vạn cách gặp gỡ, Ninh gặp gã theo cách tồi tệ nhất… 


Nhận xét về Đông Nổi Gió, Tây Lặng Gió

Số ký tự: 0