Truyện Đồng Nhân Hay

(Harry Potter Đồng Nhân) Nhà Sáng Lập Thứ Năm - Trả Về Lịch Sử

[Vong Tiện] Hương Thơm Trong Chùa Nhỏ

[Hi Trừng] Hương Thơm Trong Chùa Nhỏ

Đồng Nhân Tình Truyện

[Hoa Liên] Tam Lang Hung Dữ Qúa!

Hối Hận Còn Kịp

[Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Tôi Và Thời Thiếu Niên của tôi

Trên Những Vì Sao

Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Bản Kế Hoạch Thành Thần Ở Hy Lạp Cổ Đại

Lạc: Định Mệnh Nghiệt Ngã

Định Bất Phụ Tương Tư - [Bùi Minh x Vũ Sư - Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc]

Truyện mới cập nhật

    Truyện Đam Mỹ Mới