Truyện Đồng Nhân Hay

(Harry Potter Đồng Nhân) Nhà Sáng Lập Thứ Năm - Trả Về Lịch Sử

[Vong Tiện] Hương Thơm Trong Chùa Nhỏ

[Hi Trừng] Hương Thơm Trong Chùa Nhỏ

Đồng Nhân Tình Truyện

[Hoa Liên] Tam Lang Hung Dữ Qúa!

Hối Hận Còn Kịp

Trọng Sinh Phế Hậu Tướng Quân

[Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Tôi Và Thời Thiếu Niên của tôi

Bản Kế Hoạch Thành Thần Ở Hy Lạp Cổ Đại

Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp

Trên Những Vì Sao

Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Truyện mới cập nhật

    Truyện Đam Mỹ Mới