Đồng Nhân Tình Truyện

Các tác phẩm gốc: Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Thám tử lừng danh Conan, Doraemon, Thúy Kiều, Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, Game Onmyoji.

Các nhân vật có thật xuất hiện trong đồng nhân: Sầm La La, Thất Dạ, Sơn Tùng MTP, Iissac.

Tác phẩm không xuyên tạc cũng như gây nhiễu loạn bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào, tất cả đều là hư cấu.

Mỗi một couple là một phân đoạn riêng biệt, xin mời đọc ^^

Nhận xét về Đồng Nhân Tình Truyện

Số ký tự: 0