[Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Tôi Và Thời Thiếu Niên của tôi

Nguyên tác chính: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu

Tôi và thời thiếu niên của tôi: Là một bộ truyện dài chương, kể về thời thiếu niên cấp ba của mười người nọ, hoài niệm về thời thanh xuân tươi đẹp mà bước ra xã hội liền lỡ bỏ quên nhau, đi ngang qua đời nhau không biết bao nhiêu lần mà chẳng thể ngộ ra.

Tôi đặt bút viết về thời thiếu niên của họ, vì họ đã từng nợ nhau, đồng thời cũng muốn cảm ơn những thời gian đã qua và đang đến.

Nhận xét về [Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Tôi Và Thời Thiếu Niên của tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ