[Đồng Nhân One Piece] Siêu Tân Tinh Thứ 12


Nếu con trai thì đặt là Ace

Nếu con gái thì đặt là Ann

Gol D. Roger vẫn luôn tâm niệm như vậy…


Cp trong bộ: Law x Ann 

Truyện gốc: One Piece

Nhận xét về [Đồng Nhân One Piece] Siêu Tân Tinh Thứ 12

Số ký tự: 0