[Đồng Nhân Harry Potter, Snarry] Giáo Sư, Em Yêu Thầy!

- Em rốt cuộc có được phép yêu thầy không? Giáo sư của em.

- Đối với em được trở về bên thầy đã là ân huệ lớn nhất của Merlin giành cho em rồi...


Nhận xét về [Đồng Nhân Harry Potter, Snarry] Giáo Sư, Em Yêu Thầy!

Số ký tự: 0