(Đồng Nhân Harry Potter 1) Con Rối Luân Hồi Là Người Qua Đường?

Là con rối được tạo ra từ linh hồn thuần tuý, nó là con rối đẹp và ngoan ngoãn như chú chó trung thành, mục đích được tạo ra chỉ có một, đó là cân bằng năng lượng sống trên khắp vũ trụ.

Chính bản thân nó cũng không biết tại sao phải nghe, tại sao phải vâng. Nó quên hằn mình có quyền phản kháng, nhưng lúc nhận ra, trái tim nó đã hoá thành đá rồi, hững chiếc gai nhọn bao quanh trái tim đá để đảm bảo không ai có thể tác động đến tâm hồn rỗng của nó, từ đó, chẳng ai có thể bước vào thế giới của nó mà kéo nó ra được.

Nhưng, cho đến một hôm, ở l kiếp thứ 1001 đã có vô vàn người đã sưởi ấm trái tim của nó, khiến cho nó biết rằng, thế giới này tươi đẹp hơn cả tâm hồn rỗng nhiều vết thương của nó.

Lưu Ý: Không có tình cảm gì ở đây hết! Nếu có động lực, thì truyện cuối cùng sẽ cho nhân vật chính cưới bừa một tên.

Nhận xét về (Đồng Nhân Harry Potter 1) Con Rối Luân Hồi Là Người Qua Đường?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ