[ Đồng Nhân Fairy Tail ] Tự Lừa

Tựa truyện: Tự lừa


Tên khác: Ẩn trốnTác giả: Tam thần ca caThể loại: Đồng nhân, lãng mạn, yêu, Fairy tail...□Giới thiệu sơ lược:"Nếu cho ta khoảng thời gian trở về bốn trăm năm trước thì ta sẽ chọn lựa ở bên ngươi đến suốt cuộc đời, chúng ta sẽ làm một đôi lữ sống phiêu bạt từ lục địa này đến lục địa khác. Cùng chiêm ngưỡng những thứ tuyệt nhất trên thế gian


Nhưng đổi lại là bốn trăm năm sau thì câu trả lời của ta..."

Nhận xét về [ Đồng Nhân Fairy Tail ] Tự Lừa

Số ký tự: 0