Đợi Ngày Ly Hôn
Truyện: Đợi ngày ly hôn
Tác giả: Thiết Yên
Thể loại: Ngôn tình, đô thị, hiện đại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE. 
Văn án: 
Vào một ngày không quá đẹp trời Tư Lộ đột nhiên nghĩ đến việc kết hôn, cô muốn thử sống cuộc sống của hai người. Chỉ là cô không ngờ, ngày hôm ấy cũng không phải chỉ có mình cô bị ấm đầu. 
"Nếu em cũng đang rảnh vậy chúng ta đi đăng ký đi." 
Điều một của hợp đồng: Phải tôn trọng không gian riêng của cả hai. 
Điều hai của hợp đồng: Mỗi năm đến Tết hoặc mùa hè nếu bên A muốn về nhà mẹ bên B không được phản đối. 
...
Điều thứ mười của hợp đồng: Nếu một trong bên A hay bên B đã có đối tượng cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. 
Khi làm ra bản hợp đồng hôn nhân hài hước đó Tư Lộ vốn để phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ là cô phòng được vạn nhất lại không phòng được nhất vạn. Hợp đồng hôn nhân đó hóa ra lại trói buộc cô cả đời.

Nhận xét về Đợi Ngày Ly Hôn

Số ký tự: 0